Aika muuttaa? Tästä osiosta löytyvät muuttavalle tärkeät asiat.

Poismuuttajan muistilista

Irtisano vuokrasopimus

Kun asukas irtisanoo vuokrasopimuksen, niin sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden lopusta, jonka aikana irtisanominen tehdään. Irtisanomisaika on siis aina runsas kuukausi.

Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti, joko OmaPSOAS -järjestelmän kautta tai PSOASin laatimalle lomakkeelle, josta löytyy myös tärkeitä tietoja koskien poismuuttoa. Irtisanomislomake löytyy lomakepankistamme.

Vain vuokrasopimuksen allekirjoittaneet ovat oikeutettuja irtisanomaan vuokrasopimuksensa. Perheasunnon irtisanomisilmoitus on molempien osapuolten allekirjoittava.

Jos huoneistossa on lemmikkieläimiä, siitä on myös ilmoitettava irtisanomisilmoituksen yhteydessä.

Tee muuttoilmoitus

Muista tehdä muuttoilmoitus. Kätevästi muuttoilmoituksen teet puhelimen 0203 456 456 tai netin kautta www.vaestorekisterikeskus.fi tai www.posti.fi.

Siivoa huoneisto

Asunto täytyy olla kaikilta osin perusteellisesti puhdistettu ja puhdas. Ellei huoneistoa ole siivottu tai siivous on tehty puutteellisesti seuraavaa asukasta varten, siivouskustannukset peritään vakuusmaksustasi. Katso vastuullasi olevat toimenpiteet alta.

Asukkaalle kuuluvat toimenpiteet perhe-, yksiö- sekä soluasunnossa ja solun yhteisissä tiloissa:

Varaudu huoneistotarkastukseen

Huoneistotarkastukset tehdään irtisanomiskuukauden aikana (poismuuttoa edeltävä kuukausi), työ päivisin kello 9 – 15. Asunnontarkastuksesta ei anneta ennakkoilmoitusta poismuuttavalle asukkaalle. Mikäli haluat olla paikalla, kun asunto tarkastetaan, ota yhteys kiinteistönhoitajaan. Mikäli et ole paikalla sovittuna tarkastusaikana, huoneisto tarkastetaan yleisavainta käyttäen.

Huoneistotarkastuksessa tarkastetaan asunnossa sekä soluasunnossa huoneen ja solun yhteisten tilojen siisteys ja kunto, asunnon kunnon osalta tietoja verrataan palauttamaasi huoneistokorttiin.

Vakuusmaksusta pidätetään ne korjauskustannukset, jotka aiheutuvat muusta kuin normaalista asumisesta ja kustannukset siivoamatta jättämisestä. Soluasukkailta em. kustannukset peritään yhteisvastuullisesti.

Tyhjennä varastot

Myös käyttämistäsi varastotiloista on vietävä omat tavarat muuton yhteydessä pois. Varastoihin jätetyt tavarat poistetaan, eikä PSOAS ole enää niistä vastuussa. Huoneistokohtaisen irtainvaraston tyhjennyskustannuksista vastaa aina asunnosta muuttaja.

Avainten palautus

Vuokrasopimuksen päättyessä avaimet täytyy palauttaa asuntotoimistoon viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä klo 14.00 mennessä. Mikäli kuukauden viimeinen päivä on pyhäpäivä, avaimet tulee palauttaa seuraavana arkipäivänä klo 12 mennessä. Jos muutat pois ennen kuunvaihdetta, ilmoita muuttopäivä asuntotoimistoon mahdollisimman pian.

Jos luovutat avaimet suoraan uudelle asukkaalle, on sinun velvollisuutesi huolehtia että huoneistotarkistus ja siivoustarkastus tehdään ennen avainten vaihtoa. Ilmoita tällöin myös huoneistotarkastajalle tekstiviestillä asunnon osoite ja avainten luovutuspäivämäärä.


Ajankohtaista