Aika muuttaa? Tästä osiosta löytyvät muuttavalle tärkeät asiat.

Irtisano vuokrasopimus

Kun asukas irtisanoo vuokrasopimuksen, sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden lopusta, jonka aikana irtisanominen tehdään. Irtisanomisaika on siis aina kokonainen kalenterikuukausi.

Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti, joko OmaPSOASin kautta tai PSOASin laatimalle lomakkeelle, josta löytyy myös tärkeitä tietoja koskien poismuuttoa. Irtisanomislomake löytyy lomakepankistamme.

Vain vuokrasopimuksen allekirjoittaneet ovat oikeutettuja irtisanomaan vuokrasopimuksensa. Perheasunnon irtisanomisilmoitus on molempien osapuolten allekirjoittava.

Jos huoneistossa on lemmikkieläimiä, on siitä ilmoitettava irtisanomisilmoituksen yhteydessä.

Tee muuttoilmoitus

Muista tehdä muuttoilmoitus. Kätevästi muuttoilmoituksen teet puhelimen 0203 456 456 tai netin kautta www.vaestorekisterikeskus.fi tai www.posti.fi.

Siivoa huoneisto

Asunto täytyy olla kaikilta osin perusteellisesti puhdistettu ja puhdas. Ellei huoneistoa ole siivottu tai siivous on tehty puutteellisesti seuraavaa asukasta varten, siivouskustannukset peritään vakuusmaksustasi. Katso vastuullasi olevat toimenpiteet alta.

Asukkaalle kuuluvat toimenpiteet perhe-, yksiö- sekä soluasunnossa ja solun yhteisissä tiloissa:

Varaudu huoneistotarkastukseen

Huoneistotarkastukset tehdään irtisanomiskuukauden aikana (poismuuttoa edeltävä kuukausi), työ päivisin kello 9 – 15. Asunnontarkastuksesta ei anneta ennakkoilmoitusta poismuuttavalle asukkaalle. Mikäli haluat olla paikalla, kun asunto tarkastetaan, ota yhteys kiinteistönhoitajaan. Mikäli et ole paikalla sovittuna tarkastusaikana, huoneisto tarkastetaan yleisavainta käyttäen.

Huoneistotarkastuksessa tarkastetaan asunnossa sekä soluasunnossa huoneen ja solun yhteisten tilojen siisteys ja kunto, asunnon kunnon osalta tietoja verrataan palauttamaasi huoneistokorttiin.

Vakuusmaksusta pidätetään ne korjauskustannukset, jotka aiheutuvat muusta kuin normaalista asumisesta ja kustannukset siivoamatta jättämisestä. Soluasukkailta em. kustannukset peritään yhteisvastuullisesti.

Tyhjennä varastot

Myös käyttämistäsi varastotiloista on vietävä omat tavarat muuton yhteydessä pois. Varastoihin jätetyt tavarat poistetaan, eikä PSOAS ole enää niistä vastuussa. Huoneistokohtaisen irtainvaraston tyhjennyskustannuksista vastaa aina asunnosta muuttaja.

Avainten palautus

Vuokrasopimuksen päättyessä avaimet täytyy palauttaa joko asuntotoimistoon (eteläisen kiinteistöhuoltoalueen kohteet) tai PSOAS Loungeen (pohjoisen alueen kohteet) viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä klo 14 mennessä. Mikäli kuukauden viimeinen päivä on pyhäpäivä, avaimet tulee palauttaa seuraavana arkipäivänä klo 12 mennessä. Mikäli uuden asukkaan muutto viivästyy myöhästyneen avainten palautuksen johdosta, laskutetaan pois muuttavalta asukkaalta 50 € myöhästymismaksu tai päivävuokra ajalta, jonka avaimet ovat myöhässä, mikäli viimeksi mainittu on suurempi.

Jos luovutat avaimet suoraan uudelle asukkaalle, on sinun velvollisuutesi huolehtia, että huoneistotarkastus ja siivoustarkastus tehdään ennen avainten vaihtoa. Muista täyttää myös tämä lomake avainten luovutuksen ja asunnon luovutushetken kunnon dokumentoimiseksi.


Ajankohtaista