Pohjoiseen kiinteistönhoitoalueeseen kuuluvat:

Pohjoisen alueen kiinteistönhoitopalvelut hoitaa RTK-Palvelu Oy.