PSOASin päivittäistä toimintaa ohjaavat vahvasti seuraavat arvot. Niiden tehtävä on auttaa säätiötä ja sen henkilöstöä toteuttamaan perustehtäväänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Asukasläheisyys

Olemme opiskelijoiden aloitteesta perustettu säätiö. Asukasläheisyys tarkoittaa meille, että toimimme asukaslähtöisesti ja säätiön toiminta-ajatuksen noudattaminen on meille kunnia-asia. Haluamme tarjota nuorekkaalle asukaskunnalle ikimuistoisia tarinoita opiskelija-asumi­sesta, jossa itse asukkailla on merkittävä rooli vaikuttaa hyvän opiskelija-asumisen ja -elämän puitteisiin.

2. Vastuullisuus

Kestävä elämäntapa näkyy kaikissa toimissamme. Sitoudumme huolehtimaan ympäristöstä kiinteistöjen käytössä, rakentamisessa ja ylläpidossa yhdessä asukkaidemme kanssa. Ener­giatehokkuuteen pyrkivät hankkeet ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Edesautamme kulutustottumusten muutosta kohti energiaviisaampaa elämäntapaa. Vahva talous ja vas­tuullinen omaisuuden hoito luo perustan koko säätiön toiminnalle.

3. Yhteistyö

Rakennamme hyvää yhteishenkeä, jolla sitoudutaan yhteisesti asetettujen tavoitteiden saa­vuttamiseen. Haluamme tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteen kumppaniemme, palvelutoimittajiemme ja asukkaidemme kanssa. Asukkaitamme hyödyttäviä kumppanuuksia etsitään avarakatseisesti, mutta aina asukkaan etua ja säätiön tarkoitusta kunnioittaen.