Asukkaan vaihtuessa huoneistossa suoritetaan huoneistotarkastus.

Huoneistotarkastukset tehdään ennen pois muuttoa arkipäivisin klo 9-15. Tarkastus on kaksivaiheinen ja käsittää sekä teknisen kuntotarkastuksen että siivoustarkastuksen.

Kuntotarkastukset käynnistyvät kuun puolivälin tienoilla, jotta mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin jää riittävästi aikaa ennen uuden sopimuksen alkua. Siivoustarkastuksia aletaan tehdä mahdollisimman lähellä poismuuttoa ja viimeistään tarkastus tehdään, kun avaimet ovat palautuneet PSOASin toimistolle. Mikäli asunnosta on muutettu pois jo ennen kuunvaihdetta, tarkastetaan asunto sen tyhjennyttyä. Kimppa-asunnon ollessa kyseessä on huomioitava, että poismuuttavan asukkaan huoneen lisäksi tarkastetaan myös yhteiset tilat, joiden siivouksesta sekä poismuuttaja että mahdolliset asumaan jäävät asukkaat ovat yhteisvastuussa.

Huoneistotarkastuksessa tarkastetaan asunnossa sekä kimppa-asunnossa huoneen ja solun yhteisten tilojen siisteys ja kunto. Asunnon kunnon osalta tietoja verrataan palauttamaasi huoneistokorttiin. Vakuusmaksusta pidätetään ne korjauskustannukset, jotka aiheutuvat muusta kuin normaalista asumisesta ja kustannukset siivoamatta jättämisestä. Soluasukkailta em. kustannukset peritään yhteisvastuullisesti.

Asunnon tarkastuksesta ei anneta ennakkoilmoitusta poismuuttavalle asukkaalle. Mikäli haluat olla paikalla, kun asunto tarkastetaan, ota yhteys kiinteistönhoitajaan, p. 010 583 3000. Jotta toivomasi tarkastusajankohta on mahdollinen, on tarkastuksesta syytä sopia hyvissä ajoin ennen toivottua ajankohtaa. Mikäli et ole paikalla sovittuna tarkastusaikana tai et ole erikseen sopinut tarkistusajankohtaa, tarkastetaan huoneisto yleisavainta käyttäen.