Asukkaan vaihtuessa huoneistossa suoritetaan huoneistotarkastus.

Huoneistotarkastukset tehdään ennen pois muuttoa arkipäivisin klo 9-15. Tarkastus on kaksivaiheinen ja käsittää sekä teknisen kuntotarkastuksen että siivoustarkastuksen.

Tarkastuksen ajoittuminen

Kuntotarkastukset käynnistyvät viimeisen asumiskuukauden 20. päivä, jotta mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin jää riittävästi aikaa ennen uuden sopimuksen alkua. Siivoustarkastuksia aletaan tehdä mahdollisimman lähellä poismuuttoa ja viimeistään tarkastus tehdään, kun avaimet ovat palautuneet PSOASin toimistolle. Mikäli asunnosta on muutettu pois jo ennen kuunvaihdetta, tarkastetaan asunto sen tyhjennyttyä.

Tarkastuksen sisältö

Huoneistotarkastuksessa tarkastetaan asunnossa sekä kimppa-asunnossa huoneen ja solun yhteisten tilojen siisteys ja kunto. Kimppa-asunnon ollessa kyseessä on huomioitava, että sekä poismuuttaja että mahdolliset asumaan jäävät asukkaat ovat yhteisvastuussa yhteistiloista. Asunnon kunnon osalta tietoja verrataan palauttamaasi huoneistokorttiin. Vakuusmaksusta pidätetään ne korjauskustannukset, jotka aiheutuvat muusta kuin normaalista asumisesta ja kustannukset siivoamatta jättämisestä. Soluasukkailta em. kustannukset peritään yhteisvastuullisesti.

Tarkastuksessa mukanaolo

Asunnon tarkastuksesta ei anneta ennakkoilmoitusta poismuuttavalle asukkaalle. Mikäli haluat olla paikalla, kun asunto tarkastetaan, ota yhteys kiinteistönhoitajaan. Suora puhelinnumero löytyy irtisanomisen vahvistusviestistä. Jotta toivomasi tarkastusajankohta on mahdollinen, on tarkastuksesta syytä sopia hyvissä ajoin ennen toivottua ajankohtaa. Mikäli et ole paikalla sovittuna tarkastusaikana tai et ole erikseen sopinut tarkistusajankohtaa, tarkastetaan huoneisto yleisavainta käyttäen.

Viisivuotistarkastus

Mikäli asuminen on jatkunut samassa huoneistossa yli 5 vuotta, tarkistetaan huoneiston kunto asumisen aikana. Isännöitsijä ilmoittaa tarkastuksesta etukäteen. Halutessaan asukas voi olla mukana tarkastuksessa.


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.