Eteläisen alueen kiinteistönhoitopalvelut hoitaa Alltime Oy.