PSOASilla innostuttiin kierrätyksestä ja ekologisista toimintatavoista jo varhaisessa vaiheessa. Tarkkaan jätteiden lajitteluun siirryttiin 1990-luvulla useissa kohteissa, ja säätiö määrittelikin tuolloin yhdeksi arvokseen kestävän kehityksen.

Ylioppilaskunta, tarkemmin sanoen sen kansainvälisten ja ympäristöasiain jaoston kompostitoimikunta, oli tärkeä taustavaikuttaja siinäkin, miten opiskelija-asuntosäätiö ryhtyi huomioimaan jätteiden lajittelua asuntokohteissaan. Kompostitoimikunta esitti asukaskyselyn tehtyään keväällä 1990, että Välkkylässä ja Linnanmaalla aloitettaisiin kompostointi. Perusteluissa todettiin, että PSOAS ja opiskelijat voisivat olla näin edelläkävijöitä. Säätiö suhtautui ajatukseen myönteisesti ja kompostointi aloitettiin.

Tänä päivänä yksi PSOASin kolmesta arvosta on vastuullisuus, johon ympäristöasiat edelleen olennaisesti liittyvät. Oman toiminnan lisäksi myös asukkaat pyritään saamaan kiinnostumaan jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä ja vastuullisesta kulutuksesta. Säätiön kaksi muuta arvoa ovat asukasläheisyys ja yhteistyö.


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.