Kuten suurin osa opiskelija-asuntoyhteisöistä, PSOAS on yleishyödyllinen toimija, jonka vuokraustoiminta perustuu omakustannusvuokriin. Säätiön pyrkimys on pitää vuokrat mahdollisimman edullisina ja välttää vuokrankorotuksia aina, kun se on mahdollista.

Nykyinen vuokrataso on ollut voimassa pian 4 vuoden ajan. Sinä aikana monet kiinteistöalalla oleelliset kustannukset ovat nousseet merkittävästi ja tehneet vuokrantarkistuksesta välttämättömän. Esimerkiksi kaukolämmön hinta on noussut 19,8 % edellisen vuokrantarkistuksen jälkeen ja myös sähkökulut ovat olleet jyrkässä nousussa jonka odotetaan jatkuvan ensi vuonna.

Edellä mainituista syistä korotamme vuokria 3 % 1.3.2022 alkaen. Uudet vuokranmaksulomakkeet toimitetaan postitse helmikuun 2022 aikana.