Huhtikuussa toteutettiin PSOASin vuotuinen laaja asukastyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastasi 23 % kaikista asukkaista eli lähes joka neljäs kertoi näkemyksensä. Kiitämme kaikki osallistuneita mielipiteidensä jakamisesta, jota ilman toiminnan kehittäminen ei olisi mahdollista.

Eri osa-alueiden yleisarvosanojen perusteella PSOASin asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä asumiseensa (asteikko 4-10):

asiakaspalvelu8,9
isännöinti8,7
huoltopalvelu8,6
siivous8,6
asumisajan palvelut8,8
asunnot8,7
asuinympäristö8,8

Kehitettävää

Eri osa-alueiden tarkempia kysymyksiä tarkasteltaessa löytyy joitain osioita, joissa on asukkaiden kokemuksen mukaan onnistuttu muita heikommin tai paremmin. Kyselyn heikommat arvosanat saivat asuntojen kylpyhuoneet (8,1) ja pyörien säilytys (8,3). Jälkimmäinen oli kuitenkin noussut selkeästi edellisvuoden tasolta (8,0). Kiinnitämme jatkossakin näihin erityistä huomiota.

Vahvuuksia

Eniten asukkaat olivat arvostaneet asuntojen hyvää sijaintia (9,1), julkisen liikenteen toimivuutta (8,9) sekä PSOASin kykyä vastata opiskelija-asumisen tarpeeseen (8,9). Moni muukin osio saavutti arvosanan 8,8. Asukkaiden suositteluvalmiutta kuvaava NPS luku sai arvon 57. NPS luku voi vaihdella välillä -100 ja 100 ja vaikka toimialojen välillä on vaihtelua, tulkitaan yli 50:een yltävät tulokset yleisesti erinomaisiksi.

Vastaajien kesken suoritetussa arvonnassa 150 euron lahjakortin Verkkokauppaan voitti Aliina Hyttinen. Onnittelut voittajalle!


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.