PSOASin arvojen mukaisesti yhteistyötä ja asukasläheisyyttä lähdettiin kehittämään eteenpäin vuosittaisella asukastyytyväisyyskyselyllä. Kuka tietäisi paremmin, missä onnistumme ja mitä kehitettävää on, kuin asukkaamme? Ensimmäinen sähköinen asukastyytyväisyyskysely tehtiin 2000 Jaratec ky:n Antti Jaatisen työkalulla.

Matkan varrella vuotuisten kyselyjen rinnalle on tullut myös eri asumisvaiheisiin yhdistettyjä jatkuvia kyselyjä. Esimerkiksi uusi asukas saa nykyisin muuttonsa jälkeen automaattisesti palautekyselyn, samoin kuin vikailmoituksen jättänyt tai pois muuttanutkin.

Palautteen kautta tunnistamme selkeämmin puutteet toiminnassamme ja sitä kautta pystymme parempaan! Viimeisimpinä kyselyjen perusteella tehtyinä parannuksina PSOAS on panostanut muun muassa pihojen talvikunnossapitoon sekä poismuuttajien henkilökohtaiseen ohjeistukseen.

Kannustamme asukkaitamme myös aktiiviseen toimintaan asukastoimikunnissa, joiden kautta pääsee kehittämään oman asuinalueensa palveluita!