Toteutimme joulukuussa 2019 mielikuvakyselyn, jossa ensisijaisesti selvitettiin oululaisten opiskelijoiden mielikuvaa PSOASista ja eri asuinalueistamme sekä asunnonvalinnan kriteerejä. Kyselyyn osallistui 472 vastaajaa, joista 68 % oli suomalaisia ja 32 % ulkomaalaisia. Hieman yli puolet vastaajista oli naisia ja vajaa puolet miehiä.

Hinta ja sijainti

PSOASin hinta-laatusuhde ja asuntojen sijainti koettiin pääosin hyviksi. 96 % vastaajista koki hintatason olevan edullinen tai sopiva. Sijainninkin osalta vain 5 % vastaajista koki, etteivät kohteidemme sijainnit sovi heidän tämänhetkisiin tarpeisiinsa. Houkuttelevimmiksi alueiksi koettiin Linnanmaa ja keskusta niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin opiskelijoiden keskuudessa. Kolmostilalle suomalaisten vastauksissa nousi Alppila, kun taas ulkomaalaiset pitivät kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa Syynimaata kolmanneksi houkuttelevimpana alueena.

Viestintä

PSOASin viestinnän koettiin olevan melko onnistunutta: arvosana asteikolla 1-5 nousi 4 tuntumaan ja yli 60 % vastaajista antoi arvosanan 4 tai 5. Kyselyssä kysyttiin myös yhteiskunnalliseen vastuuseen ja arvoihimme liittyviä asioita. Niiden osalta En osaa sanoa –vastaukset olivat melko yleisiä, mikä on merkki siitä, että meidän pitää tulevaisuudessa pitää näitä asioita vielä nykyistäkin enemmän esillä viestinnässämme ja kertoa, mitä niiden eteen tehdään.

Asunnon ominaisuudet ja varustelu

Asunnon valinnassa hinta ja sijainti ovat perinteisesti olleet opiskelijoiden selvästi tärkeimmät kriteerit. Tämä tausta tiedostaen kyselyssä keskityttiin selvittämään, kuinka tärkeitä erilaiset asunnon ominaisuudet ja varusteet opiskelijoille ovat. Hieman yllättäen kaikkein tärkeimmäksi 10 kysytyn asian joukosta nousivat sälekaihtimet. Myös paikka omalle pyykki- ja astianpesukoneelle sekä asunnon lattiamateriaali koettiin tärkeiksi ominaisuuksiksi. Vastaavasti oma sauna, parveke tai asunnon kerrosluku eivät olleet asukkaille kovin tärkeitä valintakriteerejä. Suurimmat erot suomalaisten ja ulkomaalaisten vastaajien välillä muodostuivat suhtautumisessa parkkipaikkaan, asunnon kerroslukuun ja omaan saunaan. Siinä missä suomalaisille parkkipaikka oli selvästi tärkeämpi kuin ulkomaalaisille, pitivät ulkomaalaiset opiskelijat asunnon kerroslukua ja omaa saunaa suomalaisia oleellisempina asioina.

Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita ja pyrimme kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi saamiemme tulosten pohjalta.


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.