2010-luvulle tultaessa erilaiset sähköiset palvelut olivat vallanneet alaa lähes jokaisella toimialalla. Myös PSOASin pääosin nuorista aikuisista koostuva asukaskunta alkoi suorastaan vaatia niitä ja asukastyytyväisyyskyselyissä esiin nousi toistuvasti toive siirtää sauna- ja pyykkivuorojen varaaminen sähköiseksi. Keväällä 2010 tehtiinkin päätös sähköisen varausjärjestelmän hankkimisesta.

Järjestelmän toteuttajaksi valikoitui Way4U Oy, joka oli PSOASille entuudestaan tuttu ICT-kumppani. Varausjärjestelmä sai nimekseen OmaPSOAS ja se lanseerattiin syksyllä 2010 uusien opiskelijoiden tullessa kaupunkiin. OmaPSOAS sai hyvän vastaanoton heti alusta alkaen ja vielä yli kymmenen vuotta lanseerauksen jälkeen sen käyttäjiltä saama kouluarvosana on ollut yhdeksän tuntumassa joka vuosi.

OmaPSOASista on matkan varrella kehittynyt enemmänkin kuin vain varausjärjestelmä. Pääosa PSOASin asukasviestinnästä ja –tiedottamisesta hoidetaan nykyään sen kautta ja myös varattavien palveluiden kirjo on laajentunut merkittävästi. Myös asukastoimikunnat ovat voineet viestiä alueensa asukkaille OmaPSOASin kautta jo pitkään.

Vuoden 2020 lopulla tehtiin päätös OmaPSOASin täydellisestä uudistamisesta yhdessä NTRNZ Media Oy:n kanssa. Palvelun uusi versio lanseerattiin kesäkuussa 2021.


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.