Elämässä ei aina kaikki mene kuten haluaisi. Opiskelijankin arki saattaa mutkistua, jolloin esimerkiksi vuokranmaksun kanssa voi tulla vaikeuksia. Tässä kohtaa avuksi tulee PSOAS:in asuntotoimistossa uudessa asumisneuvojan roolissa aloittanut Milla Huotari, 28.

Kokemuksella ja ammattitaidolla

Milla on kuulunut PSOAS:in väkeen jo vuodesta 2013. Aiemmin tradenomin koulutuksen saanut Milla valmistui tänä keväänä sosionomiksi. Uuden koulutuksen ja pitkän PSOAS-kokemuksen myötä hän pystyy tarjoamaan asukkaille entistäkin parempaa tukea mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Millan työaika jakautuu asiakaspalvelun ja asumisneuvonnan välillä. ”Asumisneuvojana pääsen kohtaamaan asukkaitamme ja ratkomaan heidän ongelmiaan. On mahtavaa päästä käyttämään vahvuuksiaan ja koulutuksen tuomaa tietotaitoa!”

Vastuu asukkaista

PSOAS haluaa olla läsnä asukkaidensa arjessa. Paitsi asunnoista, haluamme pitää huolta myös ihmisistä, jotka niissä asuvat. Nuorten keskuudessa erilaiset elämänhallinnan ongelmat ovat yleistyneet viime vuosina. Syyt ovat moninaisia ja voivat mennä syvällekin. Esimerkiksi mielenterveysongelmien kärjistyessä opintojen eteneminen saattaa kärsiä, josta johtuen opintotuki saatetaan lakkauttaa. Tämä vaikeuttaa opiskelijan taloudellista tilannetta. Asia on huomattu myös PSOAS:illa, ja sitä halutaan lähteä ratkaisemaan yhdessä asukkaiden kanssa.

PSOAS:in rooli on nimenomaan auttaa ja kannustaa jo siinä vaiheessa, kun ensimmäiset merkit ongelmista ovat nähtävillä. Parhaassa tapauksessa asiat ratkeavat jo sillä, että niistä päästään ajoissa puhumaan. Joskus asukkaan asia lähtee aukenemaan vasta, kun häntä mennään tapaamaan. Asukas usein huojentuu, koska ei ole yksin saanut tehtyä asioilleen mitään. Apu on usein hyvin konkreettista: ”Lähdemme yhdessä purkamaan vaikka posti- ja laskukasaa”, Milla kertoo. ”Autamme tarvittavissa myös yhteydenotoissa vaikkapa Kelaan tai mielenterveyspalveluihin, jos katsomme että niille on tarvetta meidän tarjoamamme tuen lisäksi.”

Arvojen mukaista työtä

Millan mielestä on erityisen motivoivaa tehdä työtä säätiölle, jonka arvot voi allekirjoittaa. ”Yksi PSOAS:in arvoista on vastuullisuus. Asunto PSOAS:illa on usein nuoren ensimmäinen lapsuudenkodin jälkeen. Koemme täällä, että olemme yhteiskunnallisestikin vastuussa siitä, että tämä ensimmäinen oma asumiskokemus sujuu mutkitta”, Milla toteaa.

Mietityttääkö joku asumiseen tai elämän sujumiseen liittyvä? Millaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla: asumisneuvonta@psoas.fi


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.