Asukkaan vaihtuessa huoneistossa suoritetaan huoneistotarkastus.

Tarkastus on kaksivaiheinen ja käsittää sekä teknisen kuntotarkastuksen että siivoustarkastuksen. Kuntotarkastukset käynnistyvät kuun puolivälin tienoilla, jotta mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin jää riittävästi aikaa ennen uuden sopimuksen alkua. Siivoustarkastuksia aletaan tehdä mahdollisimman lähellä poismuuttoa. Mikäli asunnosta on muutettu pois jo ennen kuunvaihdetta, tarkastetaan asunto sen tyhjennyttyä. Kimppa-asunnon ollessa kyseessä on huomioitava, että poismuuttavan asukkaan huoneen lisäksi tarkastetaan myös yhteiset tilat, joiden siivouksesta sekä poismuuttaja että mahdolliset asumaan jäävät asukkaat ovat yhteisvastuussa.

Jos asukas haluaa olla paikalla siivoustarkastuksessa, tulee hänen sopia tarkastusajankohta suoraan alueen huoneistotarkastajan kanssa. Tarkastuksia suorittavat kiinteistönhoitajat, ja heidän yhteystietonsa löytyvät muutto- ja siivousoppaasta. Jotta asukkaan toivoma tarkastusajankohta on mahdollinen, on tarkastuksesta syytä sopia viimeistään paria päivää ennen toivottua ajankohtaa. Huomaathan, että tarkastuksia tehdään vain arkipäivisin.


Ajankohtaista