Huhtikuussa 2024 järjestettiin tuttuun tapaan PSOASin vuotuinen laaja asukastyytyväisyyskysely. 652 asukasta jakoi arvokkaan näkemyksensä toiminnastamme. Kiitokset kaikille vastaajille! Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin 150 euron lahjakortti Verkkokauppa.comiin ja sen voitti Oliver Kauppi. Onnittelut voitosta!

Varsinaisia osa-alueita kyselyssä oli kuusi ja niiden lisäksi kysyttiin pari yleisen tason kysymystä, jotka eivät liity suoraan mihinkään yksittäiseen osa-alueeseen. Onnistumista arvioitiin asteikolla 4-10. Tarkempia nostoja eri osa-alueista löytyy alta. Tarkka yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy täältä.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun yleisarvosana pysyi kiitettävällä tasolla ja ylsi edellisvuoden tapaan tulokseen 8,9. Parhaiten asukkaat kokivat onnistutun palvelun ystävällisyyden osalta arvosanan ollessa 8,9. Heikoimmaksi osa-alueeksi arvioitiin puhelinpalvelu, joka sekin ylsi tulokseen 8,6.

Isännöinti

Isännöinti saavutti kaikkien aikojen parhaan yleisarvosanan 8,8. Asukkaiden arviot isännöinnin eri osa-alueista olivat hyvin tasaisia. Parhaiten oli onnistuttu vikailmoitusten hoidossa arvosanan ollessa 8,9 ja heikoiten tavoitettavuudessa, jossa siinäkin tulos oli 8,6.

Huoltopalvelu ja siivous

Huoltopalveluiden ja siivouksen yleisarvosanat olivat aavistuksen verran laskeneet edellisvuodesta pitkään jatkuneen nousevan trendin jälkeen. Huoltopalvelun yleisarvosanaksi tuli 8,6 ja siivouksen 8,5. Eniten kehittämistä koettiin olevan talviajan pihatöissä (8,2) ja parhaiten koettiin onnistutun palvelualttiudessa (8,6). Samaan aikaan palvelualttius koettiin myös tärkeimmäksi osa-alueeksi, joten juuri siinä onnistuminen on ilahduttavaa.

Asumisajan palvelut

Asumisajan palveluissa saavutettiin isännöinnin tapaan kaikkien aikojen paras arvosana 8,9. Parhaimmaksi osa-alueeksi arvioitiin OmaPSOAS arvosalla 9,0. OmaPSOASin kehitykseen panostetaankin jatkuvasti, jotta palvelu toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitystoiveissa nousi jonkin verran esiin mahdollisuus omien vuokratietojen ja maksutilanteen katseluun ja vaikka toteutuminen todennäköisesti tulee kestämään jonkin aikaa, ne ovat tulevaisuuden kehityssuunnitelmissa. Myös OmaPSOAS applikaatiota oli toivottu useissa palautteissa. Sitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole tarkoitus toteuttaa, sillä sovelluksen ylläpidon ja säännöllisesti vaadittavien versiopäivitysten kulujen on arvioitu nousevan turhan korkeiksi suhteessa saavutettavaan hyötyyn.

Asumisajan palveluiden heikoimmaksi osa-alueeksi arvioitu nettipalveluiden tuki saavutti arvosanan 8,6. Kysymys koski DNA:n tukea Taloyhtiölaajakaistalle ja vaikka tulos jäikin asumisajan palveluiden heikoimmaksi osa-alueeksi, voidaan sitäkin pitää melko hyvänä.

Asunnot

Asuntojen osalta arvostettiin eniten niiden sijaintia sekä vuokratason kilpailukykyisyyttä (arvosanat 9,2 ja 9,0). Nämä kaksi osa-aluetta ovat vastausten perusteella myös asuntojen tärkeimmät arviointikriteerit. Eniten kehittämistä koettiin olevan kylpyhuoneissa, jotka saavuttivat arvosanan 8,1. Asuntojen kokonaisarvosana nousi kaikkien aikojen ennätykseen tuloksen ollessa 8,8.

Asuinympäristö

Joukkoliikenne toimii asukkaidemme vastausten perusteella kiinteistöjemme läheisyydessä hyvin, sillä sen tulos 9,1 oli paras asuinympäristöä koskevista kysymyksistä. Eniten kehittämistä koettiin olevan jätelajittelussa, joka sekin saavutti tuloksen 8,5.

Asukkaiden valmius suositella PSOASia (NPS luku) sai tuloksen 59. Tulos voi vaihdella ja -100 ja 100 välillä, ja kun se on yli 50, sen katsotaan yleisesti olevan erinomainen. Myös tiedottamisessa sekä opiskelija-asumisen tarpeisiin vastaamisessa asukkaamme kokivat onnistutun hyvin (arvosanat 8,9 ja 9,1).


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.