Kevään aikana järjestimme taas vuotuisen asukastyytyväisyyskyselymme. Aiempien vuosien tapaan asukkaamme olivat aktiivisia palautteenantajia ja vastauksia saatiinkin yli 1100 henkilöltä. Kiitokset kaikille vastanneille näkemystensä jakamisesta!

Tänäkin vuonna asukkaat suhtautuivat toimintaamme pääosin positiivisesti. Kokonaismielikuva PSOASista sai asteikolla 4-10 arvosanan 8,9 ja 98 % asukkaista oli valmiita suosittelemaan meitä myös läheisilleen ja ystävilleen. Toiminnan eri osa-alueita tarkasteltaessa esiin nousee alueita, joihin erityisesti ollaan tyytyväisiä ja joihin meiltä odotetaan parannusta.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun osalta parhaiten onnistuneiksi osa-alueiksi asukkaat olivat arvioineet palvelun ystävällisyyden ja sähköpostipalvelun, jotka saivat arvosanat 8,49 ja 8,48. Eniten kehitettävää arvioitiin edelleen olevan puhelinpalvelussa, joka sai arvosanan 8,16. Puhelinpalveluun on jo aiempien vuosien palautteiden perusteella pyritty panostamaan ja tilastojen valossa kehitystä on tapahtunutkin. Jatkamme työskentelyä tällä saralla.

Isännöinti, huoltopalvelu ja siivous

Isännöinnissä parhaiten oli koettu onnistuneen vikailmoitusten käsittelyn, joka sai arvosanan 8,61. Tämä lämmittää mieltämme, sillä kyseinen osa-alue oli arvioitu myös ylivoimaisesti tärkeimmäksi isännöinnissä. Muilta osin isännöinnin eri osa-alueita oli arvioitu hyvin tasaisesti eikä mikään muu kohta noussut erityisemmin esiin niin hyvässä kuin pahassakaan.

Huoltopalvelun ja siivouksen kohdalla oltiin erityisen tyytyväisiä lupausten pitoon ja eniten kehitettävää nähtiin olevan pihojen talviaikaisessa kunnossapidossa. Saatuja palautteita tullaan käymään läpi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävissä kehityskokouksissa.

Asumisaikaiset palvelut

Asumisaikaisia palveluita asukkaat pitivät aiempien vuosien tapaan hyvin tärkeinä. Erityisesti nettiyhteydet, niihin liittyvät tukipalvelut sekä OmaPSOAS varaus- ja informaatiojärjestelmä nousivat kärkipäähän kaikkien osa-alueiden merkitystä vertailtaessa. CampusNetin ja sen tukipalveluiden toimivuuden arvosanat olivat aiempien vuosien luokkaa. Parhaan arvosanan asumisaikaisista palveluista sai OmaPSOAS lukemalla 8,86, vaikka siitäkin löytyi kehitettävää erityisesti mobiilikäytön osalta. Tähän asiaan tullaan tarttumaan mahdollisimman pian, sillä nettipalveluiden käyttö mobiililaitteilla lisääntyy nopeasti ja alkaa olla jo normaalia työasemakäyttöä yleisempää.

Saunavuorojen osalta runsaasti kommentteja keräsivät saunojen vakiovuorot, jotka koettiin epäoikeudenmukaisiksi. Monien asukkaiden mielestä olisi tasapuolisempaa, jos käytössä olisi vain kertaluonteisia vuoroja, joita kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus varata. Tätä asiaa tullaan pohtimaan yhdessä siitä päättävien asukastoimikuntien kanssa. Nettisivuille kaivattiin PSOASin yleisiä järjestyssääntöjä, jotka ovatkin tulossa kesän aikana, sekä lisää huoneistokuvia, joita pyritään koko ajan keräämään muun muassa asukkaille järjestettyjen kilpailujen avulla.

Asunnot

Asuntojen osalta kiiteltiin vuokratason kilpailukykyisyyttä sekä sijaintia – kahta tekijää, jotka tyypillisesti ovat opiskelijoille tärkeitä ja joihin pyrimme jatkuvasti panostamaan. Asuntojen viihtyisyydessä koetaan olevan kehittämistä, joskin kohdekohtaiset erot ovat suuria. Perusparannusten yhteydessä pyrimme jatkuvasti pitämään mielessä viihtyisyystekijät ja löytämään oikean tasapainon kustannusten ja viihtyisyyden välillä. Asuinympäristöjen osalta esiin nousi selkeästi yksi osa-alue, joka oli pyörien säilytys. Tämän asian merkitys on ollut meillä tiedossa, mutta nyt saadut palautteet antavat aihetta tarkastella sitä entistäkin enemmän. Näin tulemme myös tekemään.

Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita ja teemme parhaamme onnistuaksemme jatkossa entistä paremmin asumispalveluiden tarjoamisessa. Vastaajien kesken arvotun lahjakortin Verkkokauppaan voitti Tuulia Pennanen Linnanmaalta. Onnittelut Tuulialle ja hyvää kesää kaikille!

Teksti: Jari SimonenPSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.