iLoq avainten kulkuoikeuksia pystyy tarvittaessa päivittämään avainpäivityspisteillä, joita löytyy:

Ohjeet käyttöön:

Työnnä avain päivityspisteeseen. Oranssi valo syttyy. Älä poista avainta kesken ohjelmoinnin.
Odota kunnes vihreä valo syttyy. Ohjelmointi on valmis ja voit poistaa avaimen päivityspisteestä.
Mikäli vihreä valo ei syty tai punainen valo syttyy, aloita ohjelmointi alusta.