Säätiön sääntöihin kirjatun perustehtävämme mukaisesti asutamme opiskelijoita heidän taloudellista ja sosiaalista asemaansa parantaaksemme. PSOASilla asuminen edellyttää asukkaalta päätoimista tutkinto-opiskelua peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa.

Asumisoikeuden kriteerit

Asumiseen vaaditaan opintojen edistymistä 20 opintopisteen verran kalenterivuodessa (tammi-joulukuu). Seurantaa tehdään kahden peräkkäisen kalenterivuoden jaksoissa, jolloin yksittäisen vuoden opintomäärä voi jäädä alemmaskin, kunhan opintosuorituksia on kahden vuoden seurantajakson ajalta riittävästi.

Asukkaan tilannetta arvioitaessa otetaan huomioon elämäntilanteen vaikutus sen hetkiseen mahdollisuuteen opiskella. Esimerkiksi vanhempainvapaan aikana on luonnollista, että opintoja ei kerry normaalisti. Oleellista on, että asukkaalla on edelleen aikomus suorittaa opintonsa loppuun poikkeustilanteen päätyttyä.

Edellä mainituista kriteereistä riippumatta asumisoikeus päättyy, kun asuminen PSOASilla on kestänyt 10 vuotta.

Asumisoikeuden tarkastaminen

PSOAS tekee asumisoikeuden tarkastuksia säännöllisesti. Asumisen jatkuttua viisi vuotta, asumisoikeus tarkastetaan. Mikäli asumisoikeuden kriteerit tässä vaiheessa täyttyvät ja asuminen jatkuu, seurataan asumisoikeutta jatkossa tarkemmin kuin ensimmäisen viiden vuoden aikana. Yksittäisiä tarkastuksia tehdään myös asumisen kestosta riippumatta, jos on syytä epäillä, että asukas ei enää opiskele.

Opintojen todistaminen

Asumisoikeuden tarkistuskirjeen saaneiden tulee lähettää todistus opintojen etenemisestä tai vaihtoehtoisesti elämäntilanteesta, jonka vuoksi opinnot ovat tauolla. Todistukseksi käy mikä tahansa luotettava asiakirja, josta opintojen eteneminen tai asukkaan sen hetkinen elämäntilanne käy ilmi. Asukkailla on myös velvollisuus ilmoittaa opintojensa päättymisestä.

Asumisoikeus opintojen päätyttyä

Opiskelija-asunnossa voi asua opintojen päättymisen jälkeen kolme kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden tai kuusi kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden.


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.