PSOASin uusi Välkkylään kohoava tornitalo UNO rakennetaan perinteisestä urakasta poiketen yhteistoiminnallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että urakasta vastuussa on PSOASin lisäksi muitakin toimijoita, jotka ovat saaneet vaikuttaa projektiin alusta lähtien.

“Yhteistoiminnallisessa urakassa yhteistyön korostuminen ja perinteistä laajempi avoimuus tilaajan, pääurakoitsijan ja yhteistyökumppanien välillä poikkeaa tavanomaisesta. Rakennus suunnitellaan yhteistyökumppanien kanssa yhteisiä tavoitteita ja käyttäjän tarpeita silmällä pitäen”, PSOAS UNO -projektin pääurakoitsijan, Laptin rakennuspäällikkö Mika Hänninen sanoo.

“Yhteistoiminnallisen urakan pääpointti on siinä, että saamme kaikkien osapuolten parhaan osaamisen, ja tiedämme, mitä urakka maksaa ja miten se kannattaa toteuttaa”, kertoo PSOASin kiinteistöpäällikkö Eerik Junnikkala.

Toimijat yhteisellä asialla

Laptin lisäksi mukana on rakennussuunnittelua hoitava Sweco sekä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, joka on hoitanut muun muassa rakennuttamistehtäviä, rakennustöiden valvontaa sekä taloteknisten töiden valvontaa.


“Yhteistoiminnallisessa urakkamuodossa saadaan hyödynnettyä urakoitsijan tietotaitoa muun muassa suunnittelun ohjauksessa, ja hankkeen tavoitehintaa voidaan seurata hankkeen alusta”, kertoo projektipäällikkö Antti Keränen.

Yhteistoiminnallisen urakan toimijat on valittu neuvottelumenetelmällä ja tarjouskilpailulla. Urakoitsija Lapti valikoitui sopimuskumppaniksi, ja onkin ollut mukana ihan kehitysvaiheen alusta saakka. Laptille UNO oli kiinnostava erityisesti tulevan maamerkkistatuksensa vuoksi.

“PSOAS UNO on näkyvällä paikalla ja Oulun kolmanneksi korkein asuinrakennus valmistuessaan. Uskoimme heti projektiin lähtiessä, että meillä on Laptilla suurena asuntorakentajana ammattitaitoa projektille”, Laptin Hänninen sanoo.

Kulutus ja yhteisöllisyys tuovat omat haasteensa.

Näyttävästä ulkomuodostaan huolimatta UNO ei ole mikään helppo nakki. PSOASin kohteet tehdään vuokrakodeiksi, joissa on korkea vaihtuvuus, ja sitä kautta kova kulutus. Siksi rakentamisen ja materiaalien laatu on erittäin tärkeää.

“Omistamme rakennukset ja niiden ylläpitokustannukset tulevat meille. Se vaikuttaa suoraan vuokran määrään. Siksi pyrimme valitsemaan materiaalit mahdollisimman kestävästi, ja tässä muut toimijat voivat auttaa näkemyksillään”, PSOASin Junnikkala kertoo.

“PSOAS UNO on haastava projekti ja erilainen kuin yleisimmät asuntokohteet. Muun muassa yhteisten tilojen yhteisöllisyyttä on korostettu voimakkaasti PSOASin puolelta. Rakennuksen korkeus tuo myös omat haasteensa suunnitteluun ja rakentamiseen”, A-Insinöörien Keränen kertoo.

Projekti etenee odotetusti

Pienistä haasteista huolimatta hanke on sujunut hyvin. Laptin Mika Hänninen kertoo, että 16-kerroksisen rakennuksen runkotyöt ovat käynnissä tällä hetkellä 13. kerroksessa. ja alemmissa kerroksissa tehdään jo sisävaiheen töitä.

“Työmaa on edennyt toteutusvaiheessa hyvin aikataulussa, laadukkaasti ja projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.”

“Projekti on sujunut hyvin ja haasteet on saatu ratkaistua hyvässä hengessä tilaajan ja urakoitsijan kanssa”, A-Insinöörien Antti Keränen kiittelee.

“Tämä näkyi esimerkiksi siinä, miten hanke saatiin käynnistymään huolimatta Ukrainan sodan aiheuttamista suurista kustannuspaineista ja rakennustarvikkeiden saatavuusongelmista”, valottaa A-Insinöörien yksikönjohtaja Ari-Matti Jänkälä.

Ensimmäistä yhteistoiminnallista urakkaansa kokeva PSOASin Eerik Junnikkala on myös tyytyväinen erilaiseen tapaan rakentaa.

“PSOAS on ollut aktiivisesti prosessissa mukana. Toimijat kuuntelevat meitä ja osallistumme kaikkiin suunnittelupalavereihin ja työmaakokouksiin. Isossa hankkeessa on paljon muuttujia, mutta kaikki toimijat ovat hyvin sitoutuneita tähän projektiin. Kaikilla on tavoitteena mahdollisimman hyvä lopputulos.”


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.