PSOAS Kuvakämppänjä 2023 -kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjään viitataan jäljempänä nimellä ”Järjestäjä”.

Osallistumiskelpoisuus ja -aika sekä osallistuminen kilpailuun

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Järjestäjän asunnossa asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiailla osallistuminen edellyttää holhoojan suostumusta. Osallistumisaika on 13.–26.2.2023. Kilpailuun osallistutaan valokuvaamalla omaa opiskelijakotiaan. Kuvakämppänjään osallistuminen tapahtuu täältä.  Osallistujalla täytyy olla täydet oikeudet kuviin, jotka hän kilpailuun lähettää ja sen tulee olla osallistujan itsensä kuvaama, eikä se saa olla aikaisemmin julkaistu. Kuvissa tulee huomioida yksityisyyden suoja, sekä tekijänoikeudelliset seikat. Järjestäjillä on oikeus poistaa kilpailusta kuvat, joiden oikeudet eivät ole osallistujan hallinnassa, sekä kuvat jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät muutoin vastaa tämän kilpailun luonnetta. Kilpailun kuvat voidaan julkaista Järjestäjän sosiaalisessa mediassa, verkkosivulla tai muulla kanavalla. Kilpailun voittaja valitaan yleisöäänestysten äänten perusteella. Äänestysaika on 27.2.–3.3.2023.

Palkinnot, voittajien valinta ja julkistus sekä voittajille ilmoittaminen

PSOASin Kuvakämppänjän palkintona on 300 euron lahjakortti suomalaisen designin verkkokauppa Kureen. Kilpailun voittaja julkistetaan 12.3.2023 mennessä.

Äänestäneiden kesken arvotaan kolme (3) 20 euron lahjakorttia Lidliin.  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti yhteystietojen perusteella tai sosiaalisen median kautta. Palkinnot voidaan toimittaa ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa voittajan julkistuksesta, voidaan tilalle valita uusi voittaja. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Mikäli palkintoa ei ole kilpailun päättyessä saatavilla, palkintona on vastaava tuote. Osallistujien etunimet, osallistujien paikkakunta ja kilpailuun lähetetyt kuvat voidaan julkaista Järjestäjien Internet-sivuilla, Facebookissa, uutiskirjeessä ja muissa valitsemissaan medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Osallistujien koko nimet voidaan julkaista kuvan julkaisun yhteydessä, jos kuvaaja tätä erikseen toivoo. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat hyväksyvät nämä kilpailun viralliset säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Kilpailun Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjällä on oikeus hylätä kilpailusta sääntöjen vastaisesti tai vilpillisesti toimivat osallistujat. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten todennäköisyyksien muuttamiseksi.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Facebookin vastuuvapautus

Kampanja ei ole millään tavoin Metan rahoittama, tukema tai ylläpitämä.

Kyselyn tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö

Mannenkatu 6 A
90130 Oulu

Y-tunnus: 0210156-9

Yhteyshenkilö

Jari Simonen

jari.simonen@psoas.fi

+358 8 317 3102

Rekisterin nimi

PSOAS Kuvakämppänjä 2023

Tietojen kerääminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö kerää sähköpostiosoitteita kilpailun palkinnon toimittamista varten. Voittajaan ollaan yhteydessä annetun sähköpostiosoitteen kautta. Osallistumistiedot käsitellään anonyymisti.

Rekisterin suojaaminen

Kerättyä rekisteriä säilytetään sähköisesti psoas.fi-sivuston rekisterissä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Psoas.fi toimii aina EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 44 sekä GDPR:n puitteissa, ja niiden noudattamista edellytämme myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Psoas.fi siirtää tietoja ainoastaan sellaisiin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, jotka kykenevät takaamaan GDPR:n mukaisen henkilötietosuojan.

Oikeus tietojesi tarkastamiseen ja korjaamiseen

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa.

Rekisteriä säilytetään 28.4.2023 saakka, jonka jälkeen tiedot poistetaan.