Tätä lausetta hyräillen hypähteli lämpimikseen 1990- luvulla eräs alaluokkien opettaja ja samoilla tahdeilla on viime viikot kuluneet asukaspalautteemme perusteella usealla asukkaallammekin.

Varttivuosisadassa kiinteistötekniikka on kehittynyt harppauksin ja tänä päivänä kaikkia kiinteistöjämme lämmitetään kaukolämmön avulla. Kaukolämpöjärjestelmän tueksi ja ilmanvaihdon hallitsemiseksi, kiinteistöjen talotekniikan varustukseen kuuluu lukuisia säätimiä, haistelijoita, antureita ja mittareita. Isännöitsijämme voivat seurata ja säätää uusimpien kohteiden huonelämpötiloja, lämmityslaitteita ja ilmanvaihtoa työpisteestä käsin, ja vanhemmissakin asuntokohteissa nämä mahdollisuudet lisääntyvät perusparannushankkeiden myötä. Tällä hetkellä kuitenkin suurimmassa osassa huoneistokantaamme huoneisto- ja huonekohtaisia lämpötiloja ei voida valitettavasti vielä etäältä seurata ja siitä syystä ilmoituksenne asuntojen poikkeuksellisista lämpötiloista ovat erittäin tervetulleita.

PSOAS vastaa lämmitysjärjestelmän toiminnasta

Kaukolämmössä lämpövoimalan lämmittämä, yli sata-asteisena lähtevä vesi kiertää maan alle asennetussa kaukolämpöverkostossa. Lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkostossa kiertävän veden lämpöenergia siirretään kiinteistön omaan vesikiertoiseen patteriverkostoon.

Pattereissa olevat termostaatit seuraavat huoneen lämpötilaa ja säätävät patteriin päästettävän lämpimän veden määrää. Näin ollen on erittäin tärkeää, että patteritermostaatti on kunnossa ja toimii oikein. Termostaatit voivat rikkoutua ja sisällä oleva säädinneula ajanoloon jumittaa, jolloin patteri ei lämpene tai viilene. Termostaattien huolto kuuluu luonnollisesti PSOAS:lle, joten jos epäilet termostaattivikaa asunnossasi niin tee siitä vikailmoitus OmaPSOASin kautta ja huoltomiehemme hoitavat asian. Patteritermostaatin toimintaan vaikuttaa toki moni muukin asia, kuten läheisen ikkunan auki pitäminen tai termostaatin peittäminen, mutta niistä tarkemmin löytyy tiedotteistamme.

Patteriverkostoon siirrettävän lämmön määrää säädetään ulkoilman lämpötilaa seuraavien antureiden avulla. Nämä anturit vaikuttavat valmiiksi ohjelmoituihin ja laskettuihin lämmityskäyriin, joiden mukaisesti lämmönvaihtimet toimivat. Kaukolämmön hinta muodostuu osin lämmönvaihtimeen luovutetun lämmön mukaan, eli mittaamalla vaihtimeen menevän ja sieltä palaavan veden lämpötilaeroja. Täten mahdollisimman tarkkaan optimoidut lämmityskäyrät, joita ulkoilman haistelijoilla ohjataan, on tehokas ja taloudellinen lämmityksen hallitsemisen menetelmä.

Ulkoilman haistelijoiden ja valmiiksi laskettujen lämmityskäyrien heikkous on, etteivät ne tunnista kiinteistön eri osissa vallitsevia erilaisia lämpöolosuhteita. Järjestelmä ei tunnista lämpötilaeroja esimerkiksi varjoisan ja aurinkoisen julkisivun huoneissa tai alimpien ja ylimpien kerrosten huoneistoissa. Täten varjon puolella tai ensimmäisessä kerroksessa huonelämpötilat voivat laskea, vaikka koko taloa ajatellen keskilämpötila olisikin 20–21 °C. Samoin pienemmissä kiinteistöissä huoneilman lämpötila vaihtelee herkemmin ulkolämpötilan mukaan kuin suurissa kiinteistöissä. Näiden vaihteluiden seuraamiseksi ja hallitsemiseksi tarvitaan valppautta ja tiivistä seurantaa.

Kesäksi lämmitys suljetaan

Energian säästämisellä ja kustannusten tarkalla hallitsemisella PSOAS on voinut pidättäytyä vuokrien korottamiselta jo kolmen vuoden ajan. Yksi suurimmista kiinteistön kustannuksista muodostuu lämmityksen kustannuksista ja näiden kustannusten hallitsemiseksi kaukolämpöverkosto suljetaan kesäajaksi. Kesäsulku asennetaan ja aukaistaan kohdekohtaisesti. Pääsääntöisesti energiatehokkaissa, uusimmissa kiinteistöissämme kesäsulku voidaan asentaa jo toukokuussa ja aukaista syyskuun aikana. Vanhemmissa, heikommin eristetyissä kohteissa kesäsulku on huomattavasti lyhyenpi. Kesäsulku asennetaan ja aukaistaan käsin kiinteistökohtaisesti ja sen ajankohdasta päättää kiinteistön hyvin tunteva isännöitsijä.

Asumismukavuus ennen kaikkea

Kesäsulun aukaisemisen ajankohtaan vaikuttaa vallitseva sää, kuukauden keskilämpötilat ja kymmenen päivän sääennusteet. Tänä syksynä on lisäksi selvästi huomattu, kuinka myös ilman kosteus vaikuttaa sisälämpötilaan. Niinpä useissa kohteissa kesäsulkujen aukaisemisesta huolimatta, eivät huonelämpötilat pysyneet tavoitellulla tasolla. Tai tavoitetason alle painuneet lämpötilat eivät ole nousseetkaan suunnitellusti mitoituskäyrän mukaisilla lämmitysasetuksilla. Olen näistä kaikista poikkeamista erittäin pahoillani. Missään nimessä ei tarkoituksemme ole kasvattaa energiansäästöjä asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden kustannuksella! Jotta vastaisuudessa huoneistojen lämpötilat pysyisivät tavoitetasolla, olemme päättäneet tarkastella kesäsulkujen ajoittamista uudelleen ja aloittaa lämmityskauden ensi syksynä aikaisemmin.

Artikkelin kirjoittaja Leena Neuvonen on PSOASin uusi kiinteistöpäällikkö, joka aloitti tehtävässään syyskuussa 2016. Leena on lupautunut kirjoittelemaan ajoittain PSOASin kiinteistöpuolen kuulumisia blogimaiseen tyyliin tässä sähköisessä asiakaslehdessämme.


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.