Asukas voi halutessaan hakea siirtoa toiseen PSOASin asuntoon. Siirtohakemus jätetään PSOASin nettisivujen kautta normaalin hakuprosessin mukaisesti. Asunnon vaihdosta yleisesti käytetty nimitys on sisäinen siirto.

Sisäisessä siirrossa ei noudateta normaalia kalenterikuukauden irtisanomisaikaa, mikäli asuntoa tarjotaan asukkaan siirtohakemuksen perusteella. Kun asukas on saanut siirtotarjouksen, voi hän irtisanoa olemassa olevan sopimuksensa päättymään kuluvan kuukauden loppuun.

Siirron yhteydessä asunnon vakuusmaksu tarkistetaan. Mikäli uuden asunnon vakuusmaksu on suurempi kuin entisen, lähetetään tarjouksen yhteydessä erillinen lasku lisävakuuden maksamista varten. Soluissa vakuusmaksu on 250 euroa ja perheasunnoissa ja yksiöissä 400 euroa. Esimerkiksi solusta yksiöön siirtyessä tulee asukkaan maksaa 150 euron suuruinen lisävakuus.

Sisäisestä siirrosta peritään asukkaalta 50 € siirtomaksu. Siirtomaksulla katetaan siirron aiheuttaman työn kustannukset. Maksusta annetaan lasku uuden vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Mikäli asukas varaa nettisivujen kautta heti vapaan asunnon, päättyy nykyisen asunnon vuokrasuhde seuraavan kuun loppuun. Vapaan asunnon varaaminen ei siis tarkoita sisäistä siirtoa.