Jos oman asuinympäristön kehittäminen ja ympärillä asuviin ihmisiin tutustuminen kiinnostavat, syksy on hyvää aikaa liittyä asukastoimikuntaan. Jokaisella PSOASin asuinalueella on oma asukastoimikuntansa, joka koostuu alueen asukkaista ja toimii heidän hyväksi yhteistyössä PSOASin kanssa. Jututimme aiheesta PSOASin ja asukastoimikuntien välisestä yhteistyöstä vastaavaa asukasisännöitsijää, Matti Rimpistä, sekä Linnanmaan ja Toppilan asukastoimikuntien puheenjohtajia, Hanna Virpirantaa ja Ayako Shimadaa.

Tavoitteena asukkaiden viihtyvyyden kehittäminen

PSOAS ja asukastoimikunnat haluavat, että asukkaat viihtyisivät asuinalueillaan mahdollisimman pitkään. Viihtyvyyttä edistetään mm. asuinympäristön kehittämisen ja yhteisöllisyyden kautta. ”Haluaisin, että asukkaat tekisivät yhdessä enemmän ja tutustuisivat toisiinsa sitä kautta. Minusta on erikoista, etteivät ihmiset tunne esimerkiksi naapureitaan”, kertoo Toppilan asukastoimikunnan puheenjohtaja Ayako. Hän kertoo, että Toppilassa yhteisöllisyyttä on rakennettu esimerkiksi asukkaiden yhteisellä aamukahvihetkellä. Tämän kautta on muodostunut yhteisö, joka kokoontuu aktiivisesti yhteen.

Linnanmaalla on erittäin aktiivinen asukastoimikunta, koska Linnanmaa on asukasmäärältään PSOASin suurin asuinalue. ”Meillä on järjestetty paljon yhteistä toimintaa asukkaiden kesken. Olemme koonneet porukkaa yhteen esimerkiksi lautapeli-iltojen, kirpputorien ja grilli-iltojen pariin”, kertoo asukastoimikunnan puheenjohtaja Hanna. Matti lisää, että asukastoimikunnat järjestävät paljon talkoita piha-alueiden ja yhteisten tilojen viihtyisyyden kehittämiseksi. Lisäksi esimerkiksi vaihto-oppilaiden iloksi suunnitellut PSOAS Bikes –pyörät ovat PSOASin ja asukastoimikuntien yhteistyön tulosta.

Haasteena aktivoida asukkaita

PSOAS valvoo ja auttaa asukastoimikuntien toimintaa parhaansa mukaan kuuntelemalla sekä toteuttamalla asukkaiden kehitysehdotuksia. ”Minun tehtäväni on olla mahdollisimman hyvin asukastoimikuntien saatavilla ja teen voitavani, että asukkaillamme olisi viihtyisää asua. Asukkaiden aktiivisuus kehitysideoiden antamisessa ja käytännön toiminnan jalkauttamisessa on todella tärkeää, ja PSOAS avustaa sekä rahoittaa toimintaa niin hyvin kuin mahdollista. Haasteena on aktiivisten ihmisten mukaan saaminen ja toisaalta myös aikaansaatujen asioiden näkyväksi tekeminen”, summaa Matti.

Ayako kokee ihmisten osallistumisen avainasiaksi asuinalueiden viihtyisyyden kehittämisessä: ”Meillä on ollut hankaluuksia saada ihmisiä mukaan esimerkiksi pihatalkoisiin. Sitä ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä, että lehdet ja roskat vain lähtevät pihamaalta, vaan jonkun on se ponnistus tehtävä. Haluaisin tulevaisuudessa vielä enemmän apua ja tukea PSOASilta asukkaiden aktivoimiseen.” Hanna lisää, että vaikka asukastoimikunnan toimintaan osallistuminen voi vaikuttaa ylimääräiseltä vaivalta, tuntuu yhteisen hyvän eteen tehty työ palkitsevalta ja samalla tutustuu uusiin ihmisiin.

“Haasteena on aktiivisten ihmisten mukaan saaminen ja toisaalta myös aikaansaatujen asioiden näkyväksi tekeminen”

Välitön yhteys PSOASin ja asukastoimikuntien välillä

Asukastoimikunnat tiedottavat ja pitävät yhteyttä asukkaisiin Facebookin lisäksi PSOASin omien tiedotuskanavien välityksellä. Matti seuraa aktiivisesti asukastoimikuntien keskustelua ja korostaa, että vaikuttaa voi vaikkei olisikaan asukastoimikunnassa mukana. ”Kaikki asukkaat voivat tehdä aloitteita omien asukastoimikuntien puheenjohtajille, jotka vievät ne eteenpäin PSOASille. Vaikuttaminen ei vaadi kuin idean ja tahdon toteuttaa se.” Ayako ja Hanna rohkaisevat asukkaita ideoimaan ja toteavat, että keskusteluyhteys PSOASin ja asukastoimikuntien välillä on hyvä.

Miten näkisitte, että asukastoimikuntien toiminta kehittyy tulevaisuudessa?

Matti: Enemmän kehitysehdotuksia asukkailta. Tätä edistääksemme järjestämme ideakilpailun. Katso lisätiedot tämän jutun lopusta.

Ayako: PSOASilta entistäkin vahvempaa tukea ja apua toimintaan. Jatkossa voitaisiin järjestää myös rennompia illanviettoja, jotta hiljaisemmatkin asukkaat saataisiin mukaan.

Hanna: Enemmän aktiivisia ihmisiä asukastoimikuntiin.


PSOAS tarjoaa vuokra-asuntoja oululaisille opiskelijoille

Tutustu asuntoihin ja asuinalueisiin ja tee hakemus! PSOASin valikoimasta löytyy niin soluja, yksiöitä, kaksioita kuin perheasuntojakin.

Tutustu tarkemmin millaista opiskelijaelämä PSOASilla on ja perehdy tarkemmin asumiseen, hakemiseen ja muuttamiseen liittyviin asioihin.