Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjään viitataan jäljempänä nimellä ”Järjestäjä”.

Osallistumiskelpoisuus ja -aika sekä osallistuminen kilpailuun

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Järjestäjän asunnossa asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiailla osallistuminen edellyttää holhoojan suostumusta. Osallistumisaika on toistaiseksi voimassa. Kilpailuun osallistutaan täytetyllä Solumate-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta psoas.fi/solumate. Järjestäjillä on oikeus poistaa kilpailusta osallistumiset, jotka eivät muutoin vastaa tämän kilpailun luonnetta. Voittajat arvotaan 6 kuukauden välein. 

Palkinnot, voittajien valinta ja julkistus sekä voittajille ilmoittaminen

PSOASin Solumate-arvonnan palkintona arvotaan kuuden (6) kuukauden välein yhteensä kymmenen (10) elokuvalippua Elokuvateatteri Stariin.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti yhteystietojen perusteella. Palkinnot voidaan toimittaa ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa voittajan julkistuksesta, voidaan tilalle valita uusi voittaja. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Mikäli palkintoa ei ole kilpailun päättyessä saatavilla, palkintona on vastaava tuote.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat hyväksyvät nämä kilpailun viralliset säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Kilpailun Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjällä on oikeus hylätä kilpailusta sääntöjen vastaisesti tai vilpillisesti toimivat osallistujat. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten todennäköisyyksien muuttamiseksi.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Metan vastuuvapautus

Kampanja ei ole millään tavoin Metan rahoittama, tukema tai ylläpitämä.

Kilpailun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö

Mannenkatu 6 A
90130 Oulu

Y-tunnus: 0210156-9

Yhteyshenkilö

Jari Simonen

jari.simonen@psoas.fi

+358 8 317 3102

Rekisterin nimi

PSOAS Solumate

Tietojen kerääminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö kerää sähköpostiosoitteita kilpailun palkinnon toimittamista varten. Voittajaan ollaan yhteydessä annetun sähköpostiosoitteen kautta. Osallistumistiedot käsitellään anonyymisti.

Rekisterin suojaaminen

Kerättyä rekisteriä säilytetään sähköisesti psoas.fi-sivuston rekisterissä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Psoas.fi toimii aina EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 44 sekä GDPR:n puitteissa, ja niiden noudattamista edellytämme myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Psoas.fi siirtää tietoja ainoastaan sellaisiin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, jotka kykenevät takaamaan GDPR:n mukaisen henkilötietosuojan.

Oikeus tietojesi tarkastamiseen ja korjaamiseen

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa.

Rekisteriä säilytetään vuoden 2026 loppuun saakka.