Pohjoiseen kiinteistönhoitoalueeseen kuuluvat:

Pohjoisen alueen kiinteistönhoitopalvelut hoitaa Alltime Oy.


Eteläiseen kiinteistönhoitoalueeseen kuuluvat:

Eteläisen alueen kiinteistönhoitopalvelut hoitaa Alltime Oy.