Henkilötietojen käyttö

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr (jäljempänä ”PSOAS”) harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. PSOAS kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Sääntöjemme mukaisen asumisoikeuden todentamista ja opinto-oikeuden tarkistamista varten tietoa kerätään myös eri oppilaitoksilta PSOAS voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla (ks. lisää www.psoas.fi/kayttoehdot). Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta PSOASin ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestäon rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti PSOASin toimipisteessä. Tietoja pyydettäessä on pyytäjän todistettava henkilöllisyytensä ja kerrottava halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse osoitteeseen asuntotoimisto@nullpsoas.fi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste, asiakasrekisteri
Rekisteriseloste, työnhakijarekisteri
Rekisteriseloste, avainrekisteri
Rekisteriseloste, sidosryhmät
Rekisteriseloste, kameravalvontarekisteri

Käyttöehdot

PSOAS – Mannenkatu 6 A – 90130 Oulu – Puh. (08) 3173 110 – Fax (08) 332 170

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Lopeta käyttäjätilisi?

Käyttäjätilisi lopetetaan ja kaikki tietosi poistetaan peruuttamattomasti. Oletko aivan varma?