Voit käyttää tätä muistilistaa muuttaessasi pois PSOASin asunnosta. Tulosta, pidä mukana muuttotouhuissa ja rastita tehdyt muutokset.

Irtisano vuokrasopimus. Kun asukas irtisanoo vuokrasopimuksen, niin sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden lopusta, jonka aikana irtisanominen tehdään. Irtisanomisaika on siis aina runsas kuukausi. Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti, joko vapaamuotoisena tai PSOASin laatimalle lomakkeelle, joka löytyy lomakepankistamme. Lomakkeessa on myös tärkeitä tietoja koskien poismuuttoa. Vain vuokrasopimuksen allekirjoittaneet ovat oikeutettuja irtisanomaan vuokrasopimuksensa. Perheasunnon irtisanomisilmoitus on molempien osapuolten allekirjoittava.

Tee muuttoilmoitus. Muista tehdä muuttoilmoitus. Kätevästi muuttoilmoituksen teet puhelimen 0203 456 456 tai internetin kautta www.vaestorekisterikeskus.fi tai www.posti.fi. Muista lähettää kavereille osoitteenmuutoskortti ja ilmoittaa lehtiin jne. uusi osoitteesi.

Siivoa huoneisto. Ellei huoneistoa ole siivottu tai siivous on tehty puutteellisesti seuraavaa asukasta varten, siivouskustannukset peritään vakuusmaksustasi.

Varaudu huoneistotarkastukseen. Huoneistotarkastukset tehdään irtisanomiskuukauden aikana (poismuuttoa edeltävä kuukausi), työpäivisin klo 9–15. Asunnontarkastuksesta ei anneta ennakkoilmoitusta poismuuttavalle asukkaalle. Mikäli haluat olla paikalla, kun asunto tarkastetaan, ota yhteys huoneistotarkastajaan/kiinteistöhoitajaan. Mikäli et ole paikalla sovittuna tarkastusaikana, huoneisto tarkastetaan yleisavainta käyttäen.

Jos huoneistossa on lemmikkieläimiä, siitä on myös ilmoitettava irtisanomisilmoituksen yhteydessä. Huoneistotarkastuksessa tarkastetaan asunnossa sekä soluasunnossa huoneen ja solun yhteisten tilojen siisteys ja kunto, asunnon kunnon osalta tietoja verrataan palauttamaasi huoneistokorttiin. Asunto täytyy olla kaikilta osin perusteellisesti puhdistettu ja puhdas.

Vakuusmaksusta pidätetään ne korjauskustannukset, jotka aiheutuvat muusta kuin normaalista asumisesta ja kustannukset siivoamatta jättämisestä. Soluasukkailta em. kustannukset peritään yhteisvastuullisesti.

Asukkaalle kuuluvat toimenpiteet perhe-, yksiö- sekä soluasunnossa ja solun yhteisissä tiloissa:

Tyhjennä varastot. Myös käyttämistäsi varastotiloista on vietävä omat tavarat muuton yhteydessä pois. Varastoihin jätetyt tavarat poistetaan, eikä PSOAS ole enää niistä vastuussa. Huoneistokohtaisen irtainvaraston tyhjennyskustannuksista vastaa aina asunnosta muuttaja.

Avainten palautus. Vuokrasopimuksen päättyessä avaimet täytyy palauttaa asuntotoimistoon viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä klo 14.00 mennessä. Mikäli kuukauden viimeinen päivä on pyhäpäivä, avaimet tulee palauttaa seuraavana arkipäivänä klo 12 mennessä. Jos muutat pois ennen kuunvaihdetta, ilmoita muuttopäivä asuntotoimistoon mahdollisimman pian.

Jos luovutat avaimet suoraan uudelle asukkaalle, on sinun velvollisuutesi huolehtia että huoneistotarkistus ja siivoustarkastus tehdään ennen avainten vaihtoa. Ilmoita tällöin myös huoneistotarkastajalle tekstiviestillä asunnon osoite ja avainten luovutuspäivämäärä.