HENKILÖTIETOJEN TALLENNUS

Asumispalveluita tarjotessaan PSOAS joutuu käsittelemään ja tallentamaan henkilötietoja ja muita asukastietoja eri rekistereihin.

Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Asiakkaan yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Rekistereistä, joissa tietoja käsitellään, on laadittu asianmukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjänä PSOAS kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tietoja käsitellään laillisesti ja hyvää tiedonkäsittelytapaa noudattaen.

PSOAS – Mannenkatu 6 A – 90130 Oulu – Puh. (08) 3173 110 – Fax (08) 332 170