Vuokrasopimuksen päättäminen

PSOASin asukkaiden vuokrasopimukset ovat useimmiten voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus päättyy joko vuokralaisen tai vuokranantajan tekemän irtisanomisen johdosta tai vuokranantajan purkamisperusteilla.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy voimassaoloajan umpeuduttua eikä määräaikaista sopimusta voida vuokralaisen puolelta irtisanoa kesken sopimuskauden.

 • Irtisanominen

  Irtisanomisaika vuokralaisen puolelta on kalenterikuukausi. Jos esimerkiksi asukkaan on tarkoitus muuttaa pois toukokuun lopussa, tulee irtisanominen toimittaa PSOASille viimeistään huhtikuun viimeinen päivä. Irtisanomisen voi toimittaa sähköisesti OmaPSOAS järjestelmästä tai vaihtoehtoisesti lomakepankista löytyvällä irtisanomislomakkeella asuntotoimistoon.

  Mikäli sopimusosapuolia on useampia, täytyy irtisanominen toimittaa irtisanomisajan puitteissa kaikkien heidän allekirjoituksellaan varustettuna tai vaihtoehtoisesti OmaPSOASin kautta niin, että kukin osapuoli lähettää oman irtisanomisensa henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiaan käyttäen. Irtisanominen on pätevä vasta kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai toimittaneet OmaPSOASin kautta. Vuokrasopimus päättyy aina kuukauden viimeisenä päivänä.

  Vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, mikäli vuokrasopimus on kestänyt vähintään yhden vuoden ja alle vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa kolme kuukautta.

 • Erilleen muutto

  Avio- tai avoerotapauksissa molempien puolisoiden tulee irtisanoa vuokrasopimus omalta osaltaan päättyneeksi. Irtisanominen päättää huoneenvuokrasuhteeseen liittyvät velvoitteet irtisanojan osalta. Mikäli toinen puolisoista jää asumaan asuntoon, tarkistetaan hänen asumisoikeutensa. Asuntoon jäävän osapuolen tulee käydä allekirjoittamassa uusi vuokrasopimus asuntotoimistossa. Vuokrasopimusta ei voi päivittää takautuvasti, vaan sen tekemisessä noudatetaan kalenterikuukauden irtisanomisaikaa.

  Mikäli asukkaat keskenään sopivat lyhyemmästä irtisanomisajasta, voidaan vuokrasopimus tehdä alkamaan seuraavan kuukauden alusta. Sopimuksen uusimisen yhteydessä tarkistetaan asumaan jäävän puolison asumisoikeus, mikä todennetaan opiskelutodistuksella/-kortilla.

 • Vuokrasopimuksen purkaminen

  PSOASilla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, jos vuokralainen:

  • Laiminlyö vuokran maksamisen määräpäivään mennessä
  • Siirtää vuokra-oikeuden tai luovuttaa huoneiston hallinnan vastoin lain määräyksiä
  • Rikkoo järjestyssääntöjä
  • Käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty
  • Viettää tai sallii vietettävän huoneistossa, yhteisissä tiloissa tia piha-alueella häiritsevää elämää (asukas vastaa myös vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä)
  • Hoitaa huoneistoaan huonosti

PSOAS – Mannenkatu 6 A – 90130 Oulu – Puh. (08) 3173 110 – Fax (08) 332 170

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Lopeta käyttäjätilisi?

Käyttäjätilisi lopetetaan ja kaikki tietosi poistetaan peruuttamattomasti. Oletko aivan varma?