JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA -HÄIRIÖT

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita sekä velvollisuuksia säätelevät laki asuinhuoneiston vuokrauksen lisäksi myös valtakunnallinen järjestyslaki sekä kiinteistön järjestyssäännöt.

Ne on laadittu asukkaiden viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi, joten niiden noudattaminen on kaikkien yhteisen edun mukaista.

Asukas vastaa lakien ja säännösten noudattamisesta myös vieraidensa osalta sekä asunnossa että yhteisissä tiloissa.

Useissa PSOASin kohteissa on voimassa alueen asukastoimikunnan laatimat järjestyssäännöt. Lisäksi PSOASilla on olemassa yleiset järjestyssäännöt niitä alueita varten, joilla ei ole omia.

Häirikkö naapurissa

Jos naapurin normaalista poikkeava elämäntapa häiritsee Sinua ja muita naapureita jatkuvasti ja kohtuuttomasti, niin ota tapauksesta riippuen yhteyttä nimettyyn asukastoimikunnan puheenjohtajaan tai keskustele PSOASin isännöitsijän kanssa. Esimerkiksi haukkuvasta koirasta voi kuitenkin mainita ensin asiallisesti myös naapurille itselleen.

Valitukset tehdään vapaamuotoisesti kirjallisena (kahden tai useamman eri huoneiston vuokralaisen nimet alle). Valitus pitää päivätä ja allekirjoittaa. Valituksen allekirjoittaneiden tulee olla valmiita menemään todistajiksi asunto-oikeuteen.

Isännöitsijä lähettää häiritsijälle kirjallisen varoituksen, jossa kerrotaan, että vuokrasopimus puretaan häiriöiden jatkuessa (tässä vaiheessa valituksen allekirjoittajan nimi ei tule häirikön tietoon).

Häiritsevän käytöksen jatkuessa edelleen varoituksesta huolimatta PSOAS ryhtyy toimenpiteisiin vuokrasopimuksen purkamiseksi.

Mikäli häiriö on erityisen vakavaa ilta- tai yöaikaan voi toinen asukas oman harkintansa mukaan soittaa poliisille numeroon 112 ja pyytää heitä tulemaan rauhoittamaan tilanteen.

Järjestyssäännöt

Kaikissa PSOASin kohteissa on voimassa joko yleiset tai asukastoimikunnan laatimat aluekohtaiset järjestyssäännöt. Tällä hetkellä kaikilla alueilla noudatetaan PSOASin yleisiä järjestyssääntöjä.

Yleiset järjestyssäännöt

PSOAS – Mannenkatu 6 A – 90130 Oulu – Puh. (08) 3173 110 – Fax (08) 332 170