Säätiön sääntöihin kirjatun perustehtävämme mukaisesti asutamme opiskelijoita heidän taloudellista ja sosiaalista asemaansa parantaaksemme. PSOASilla asuminen edellyttää asukkaalta päätoimista tutkinto-opiskelua peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa.

PSOAS tekee asumisoikeuden tarkistuksia. PSOASilla asumiseen vaaditaan opintojen edistymistä 20 opintopisteen verran kalenterivuodessa (tammi-joulukuu). Tarkistamme asumisoikeuksia tasaisin väliajoin, jolloin asumisoikeuden tarkistuskirjeen saaneiden tulee lähettää todistus opintojen etenemisestä. Asukkailla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa opintojensa päättymisestä.

Opiskelija-asunnossa voi asua opintojen päättymisen jälkeen kolme kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden tai kuusi kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden.