OMAPSOAS – VARAUSTEN
TOIMINTAPERIAATTEET

Saunavuorot

OmaPSOASin saunavuorot ja niiden varausperiaatteet ovat määriteltävissä kohteittain. Asukastoimikunnat yhdessä PSOASin kanssa päättävät siitä, kuinka varauksia kullakin alueella tehdään. Järjestelmä mahdollistaa sekä kertaluonteisten että viikoittaisten vuorojen varaamisen. Kaikilla alueilla ei kuitenkaan ole mahdollista varata vakiovuoroja.

Esimerkiksi suuri saunakohtainen käyttäjämäärä on joissakin tapauksissa syynä sille, että asukastoimikunta on toivonut kyseiseen saunaan vain kertaluonteisia varauksia. Vakiovuoro tulee vahvistaa viimeistään 24 tuntia ennen vuoron alkamista tai se vapautuu alueen muiden asukkaiden kertakäyttöön kyseisen viikon osalta.

Pyykkivuorot

Pyykkitupien kohdalla varauksia tehdään konekohtaisesti. Useimmissa pyykkituvissa on käytössä useampi pesukone ja ainakin yksi kuivausrumpu. Yksi OmaPSOASin käyttäjä voi varata kalenteriviikossa yhteensä 6 pyykkiresurssia, esimerkiksi 4 kertaa pesukoneen ja kahdesti kuivausrummun. Pyykkituvista varataan vain kertaluonteisia vuoroja.

PSOASin toiminnassa kestävä kehitys on keskeinen arvo. Pyykkien pesua halutaan ohjata ympäristön ja veden kulutuksen kannalta järkevään ja tehokkaaseen suuntaan ja siksi vuoroja ei ole rajattomasti. Muistathan siis kunnioittaa muita käyttäjiä ja pitäytyä tarkasti varaamiesi vuorojen puitteissa, jotta jonkun muun pyykit eivät jää pesemättä!

Autopaikat

OmaPSOASin kautta voi varata myös parkkipaikkoja. Autopaikat ovat maksullisia ja niiden hinta vaihtelee jonkin verran autopaikan tyypin mukaan. Varauksen yhteydessä käy ilmi, minkä hintaisesta paikasta on kulloinkin kyse. Autopaikkaveloitus astuu voimaan varauskuukauden aikana, mikäli varaus tehdään ennen kuukauden 15. päivää. Myöhemmin tehtyjen varausten kohdalla laskutus alkaa seuraavan kuukauden alusta.

PSOASin asuntotoimisto lähettää uuden vuokranmaksulomakkeen kaikille autopaikan varanneille lähipäivinä varauksen tekemisestä. Autopaikan irtisanomisaika riippuu irtisanomisen ajankohdasta. Mikäli irtisanominen tehdään ennen kuukauden 15. päivää, tulee se voimaan kuluvan kuukauden lopussa, muussa tapauksessa seuraavan kuukauden lopussa.

Lämpötolpan avaimen voi käydä noutamassa PSOASin toimistosta. Mikäli olet hakenut avaimen käyttöösi, muistathan, että autopaikan laskutus päättyy vasta, kun olet palauttanut lämpötolpan avaimen.

Muuttaminen ja OmaPSOAS

OmaPSOAS on integroitu PSOASin asiakashallintajärjestelmään ja näin ollen siinä on tieto siitä, missä asukas asuu ja milloin hän on muuttamassa joko PSOASin sisällä tai kokonaan pois PSOASilta. Mikäli muutat sisäisesti saman alueen sisällä, esimerkiksi Välkkylässä asunnosta toiseen, tekemäsi varaukset säilyvät. Mikäli taas muutat pois joko varaamasi resurssin alueelta tai kokonaan PSOASilta, tekemäsi varaukset poistuvat automaattisesti.

PSOAS – Mannenkatu 6 A – 90130 Oulu – Puh. (08) 3173 110 – Fax (08) 332 170

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Lopeta käyttäjätilisi?

Käyttäjätilisi lopetetaan ja kaikki tietosi poistetaan peruuttamattomasti. Oletko aivan varma?