Toteutimme kevään aikana edellisvuosien tapaan vuotuisen asukastyytyväisyyskyselymme. Vastauksia kyselyyn tuli 1 127 kappaletta. Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta, jota ilman toiminnan kehittäminen olisi mahdotonta!

Kyselyn seitsemän eri osa-aluetta olivat lähes kaikki kehittyneet myönteiseen suuntaan. Asiakaspalvelu sai yleisarvosanaksi 8,85 (8,74 edellisvuonna), isännöinti 8,64 (8,64), huoltopalvelu 8,55 (8,38), siivous 8,54 (8,54), asunnot 8,63 (8,59) ja asuinympäristö 8,68 (8,55). Vain asumisajan palveluiden yleisarvosana laski hieman ollen 8,67 (8,85). Asumisajan palveluita koskevat tarkemmat kysymykset pysyivät kuitenkin kaikki ennallaan tai jopa hieman nousivat.

Osa-alueiden sisällä suurimpia edistysaskelia oli otettu sähköpostipalvelussa (nyt 8,73, aiemmin 8,52), isännöinnin palvelualttiudessa (8,67 / 8,57), kotisivujen selkeydessä (8,60 / 8,49), pyörien säilytyksessä (8,24 / 8,07) ja tiedottamisessa (8,85 / 8,69). Eniten asukkaat kokivat toimintamme kehittyneen talviajan pihatöiden osalta (8,41 / 7,98), mihin olemme erityisen tyytyväisiä, sillä se on perinteisesti ollut heikko osa-alue, johon edellisvuonna tapahtuneen huoltosopimuksen kilpailutuksen yhteydessä haluttiin erityisesti panostaa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 150 euron lahjakortti Verkkokauppa.com:iin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille vastaajille osallistumisesta ja hyvää kesää!