Ajankohtaista

21.6.2017 Kesäkuun peruutuspaikkajako ma 26.6.

Kesäkuun peruutuspaikkajako järjestetään maanantaina 26.6. klo 8 osoitteessa peruutuspaikkajako.psoas.fi. Tarjolla on heinäkuun alkuun vapautuvat vielä varaamatta olevat asunnot. Asunnot julkaistaan torstaina 22.6. klo 16 ja varaamaan niitä pääsee maanantaina klo 8.

Lisätietoja toukokuussa käyttöön otetusta sähköisestä peruutuspaikkajakokäytännöstä löytyy täältä.

21.6.2017 Juhannuksen aukioloajat

PSOASin toimisto palvelee normaalisti vielä torstaina 22.6, mutta hiljenee sen jälkeen juhannuksen viettoon. Maanantaina 26.6. palaamme takaisin normaaliin päiväjärjestykseen.

Hyvää juhannusta kaikille!

9.5.2017 Opiskelijoiden asumistukien muutokset

Opintotuen asumislisä lakkaa valtaosalta opiskelijoista ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Opintotuen asumislisää voivat jatkossa saada vain ulkomailla opiskelevat opiskelijat, sekä eräissä tapauksissa oppilaitoksen asuntolassa asuvat. Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus, jonka tavoitteena on alentaa pienituloisten asumismenoja. Oikeus yleiseen asumistukeen ei ole rajattu vain osaksi vuotta, ei ole riippuvainen opintojen etenemisestä, eikä edellytä oikeutta opintotukeen. Nykyinen opintotuen asumislisä lakkaa automaattisesti yleisen asumistuen piiriin siirtyviltä opiskeljoilta. Yleiseen asumistukeen siirtyvien opiskelijoiden on kuitenkin haettava 1.8.2017 alkavaa tukea erikseen Kelan sähköisestä asiointipalvelusta tai kirjallisesti Kelan lomakkeella AT 1. Tuen hakeminen edellyttää, että tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisolosuhteesi.

Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, joten kaikkien samaan ruokakuntaan kuuluvien tulot vaikuttavat tuen tasoon. Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina yhteisellä vuokrasopimukselle yhdessä asuvat sekä samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset, kuten avio- ja avopuolisot, riippumatta vuokrasopimuksista. Eri ruokakuntiin kuuluvat erillisellä vuokrasopimuksella eri osan asunnosta vuokranneet sekä päävuokralainen ja alivuokralainen edellyttäen, etteivät yhdessä asuvat ole kummassakaan tapauksessa lähisukulaisia. Yleiseen asumistukeen siirtyminen voi joissain tapauksissa edellyttää muutoksia etenkin kimppa-asujien vuokrasopimuksiin.

Lisätietoja opiskelijan tukien muutoksista täältä: http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset

Mitä toimia muutos edellyttää minulta?

  • Selvitä, edellyttääkö yleiselle asumistuelle siirtyminen muutoksia asunto-oloihisi, kuten vuokrasopimuksiin. Yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuus aiheuttaa lähtökohtaisesti sen, että kimppa-asujille tarvitaan erilliset vuokrasopimukset tai että sopimus on siirrettävä toisen nimiin ja toisesta tulee alivuokralainen. Kaverusten asuessa yhdessä perheasunnossa, jossa ei ole lukittavia huoneita, on alivuokraus ainoa tapa välttyä tulemasta tulkituksi yhdeksi ruokakunnaksi. Mahdollisesti tarvittavista muutoksista saat lisätietoa asuntotoimistosta ja Kelalta.
  • Kun syksyn tulotasosi, asumismenosi ja asumisolosuhteesi ovat selvillä, voit arvioida asumistuen määrän Kelan asumistukilaskurilla: http://www.kela.fi/laskurit
    Huomioithan, että voit olla oikeutettu yleiseen asumistukeen, vaikka et nykyisin nostaisi opintorahaa tai asumislisää tukikuukausien loppumisen tai liian hitaan opintojen etenemisen takia. Tulojen ilmoittamisessa tulee ottaa huomioon, että 1.8.2017 alkaen opintoraha laskee toisen asteen opintorahan tasolle (enintään 250,28 €/kk) ja opintoraha huomioidaan tulona yleistä asumistukea laskettaessa. Näinollen yleisen asumistuen taso voi muuttua 1.8.2017 alkaen, vaikka olisit jo nykyisin yleisen asumistuen piirissä. Tulojen muutoksista tulee ilmoittaa erillisellä muutosilmoituksella Kelalle.
  • Mikäli ruokakuntasi on oikeutettu yleiseen asumistukeen, tukea kannattaa hakea mahdollisimman varhain mahdollisten ruuhkien välttämiseksi. Hakemus on helpointa tehdä sähköisesti osoitteessa www.kela.fi. 1.8.2017 alkavaa asumistukea voi hakea toukokuun loppupuolelta alkaen. Tukea voi saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Eli jos haluat yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen, on asumistukihakemuksesi oltava tehtynä viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
  • Yleistä asumistukea saavalla ruokakunnalla on velvollisuus ilmoittaa olosuhteiden muutoksista Kelalle. Mikäli muutosten ilmoitus laiminlyödään, voidaan aiheettomasti tai väärän suuruisena maksettu tuki periä takaisin. Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa tulojen ja asumismenojen muutoksia, muutoksia ruokakunnan kokoon sekä muutoksia muihin asumisolosuhteisiin. Lisätietoja muutoksien ilmoittamisesta: http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki_ilmoita-muutoksista

9.5.2017 Kevään asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Huhtikuun alussa järjestettiin PSOASin vuotuinen asukastyytyväisyyskysely. Kysely toteutettiin edellisten vuosien tapaan verkossa Zef solutionsin arviointikoneella ja siihen vastasi yli 1000 asukasta. Kiitämme kaikkia vastaajia palautteista ja teemme parhaamme parantaaksemme toimintaamme entisestään niiden pohjalta!

Asiakaspalvelun osalta asukkaat kokivat asioiden kehittyneen positiiviseen suuntaan ja kaikki kyseisen osa-alueen arvosanat paranivat. Tyytyväisimpiä asukkaat olivat palvelun ystävällisyyteen ja sähköpostipalveluun, jotka molemmat saivat arvosanan 8,53 asteikolla 4-10. Heikoimman arvosanan sai puhelinpalvelu, joka oli kuitenkin samalla eniten kehittynyt osa-alue tuloksella 8,25.

Isännöinnissä oli otettu suurimmat kehitysaskeleet edellisvuoteen nähden. Vikailmoitusten käsittelyä lukuun ottamatta kaikki osa-alueet paranivat, osa melko merkittävästikin. Erityisesti palvelun ystävällisyydessä tapahtui positiivista kehitystä arvosanan noustessa 8,37:stä 8,50:een. Isännöinnin osa-alueista parhaan arvosanan 8,54 sai edelleen vikailmoitusten käsittely pienestä laskusta huolimatta.

Huoltopalveluihin ja siivoukseen asukkaat olivat melko lailla yhtä tyytyväisiä kuin edellisvuonnakin. Pieniä muutoksia eri osa-alueissa oli molempiin suuntiin. Lupausten pitämiseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja sen arvosanaksi muodostui 8,53. Eniten kehittämistä koettiin olevan talviajan lumitöissä.

Asumisajan palveluissa kehityssuunta oli loivasti laskeva. Sekä sähköisten palveluiden että nettiyhteyksien arvosanat olivat hieman laskeneet, vaikka taso oli edelleen muihin osa-alueisiin nähden hyvä. Tätä asukkailta saatua palautetta vasten arvioiden onkin hyvä, että niin nettiyhteyksiä kuin verkkopalveluita on tarkoitus uudistaa tulevan vuoden aikana. Nykyinen CampusNet sopimus päättyy vuoden lopussa ja neuvottelut uudesta ovat parasta aikaa käynnissä samoin kuin sähköisten palveluiden remontin suunnittelukin.

Asuntojen ja asuinympäristön osalta arvosanat olivat säilyneet pääsääntöisesti lähellä edellisten vuosien tasoa. Jo neljättä vuotta jatkuvaa pidättäytymistämme vuokrien korottamisesta asukkaat olivat arvostaneet, sillä vuokrien kilpailukykyisyys sai erinomaisen arvosanan 8,85 edellisvuoden 8,76 sijaan. Myös sijaintia (9,07), lähipalveluita (8,71) ja jätelajittelua (8,63) pidettiin hyvinä, joskin jätelajittelu sai vapaapalautteissa myös jonkin verran risuja.

Kysyimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös sitä, kuinka valmiita vastaajat olisivat suosittelemaan PSOASia läheisilleen ja ystävilleen. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että asukkaidemme valmius suositella PSOASia saa arvosanan 9!

Kiitos kaikille palautteensa jättäneille. Analysoimme tulokset tarkasti ja teemme parhaamme petrataksemme niitä osa-alueita, joilla tarvetta on. Kaikkien osa-alueiden arvosanat löytyvät täältä.

Vastaajien kesken arvotun Verkkokaupan lahjakortin voitti Werner Goldmann. Onnittelut voittajalle!

PSOAS – Mannenkatu 6 A – 90130 Oulu – Puh. (08) 3173 110 – Fax (08) 332 170